• تجربه

    چرا ما به جایی نمیرسیم؟!

    امروز یکی از همکارانم آمده بود بسیار عصبانی! عصبانی از گرانی دلار و گرانی های بازار و همه مشکلات اقتصادی پیش آمده! نگاهش کردم متوجه شدم او بیش از اینکه ناراحت این گرانی ها باشد از خودش ناراحت است که چرا سال گذشته به پیشنهاد دوستانش برای خرید دلار عمل نکرده و خودش را سرزشنش می کند و برای اینکه خودش را از مسیر سرزنش شدن رهایی بخشد دنبال مقصری چون شرایط ممکلت است. او و همه ی ادم های دیگر که اینگونه برخورد می کنند خوب میدانند که مقصر این داستان خودشان هستند و وقتی به افراد دیگر برمیخورند که از پیش بینی ها استفاده کرده آنها را خوش…

  • تجربه

    جدای از همه غر زدن ها! زندگی ما در جایی است که در گذشته می خواستیم !

    امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ این آخر هفته آخر هفته پر چالش و خوبی بود البته در انتها ناراحتی هایی بوجود آمد اما من امروز همه ی آنها را به چشم یک تجربه چالش و جست و جوی یک راه حل مناسب میبینم. و این ها از تمرین برای کمتر سخن گفتن است و بیشتر گوش دادن تحلیل افراد و ارایه یک راه حل مناسب و بررسی مجموعه اقداماتی است که باید در زندگی انجام دهیم تا دچار چنین بحران هایی نشویم. همه ی ما امروزه به دلیل شرایط بد اقتصادی با شرایط نا مناسبی روحی دست و پنچه نرم می کنیم و برنده آن است که این شرایط…